Kadra   Rozkład dnia     Zaj. dodatkowe   Programy  Statut  


Przedszkole Nr 409 „Królestwo Maciusia I”

to: królestwo szczęsliwych dzieci

    Placówka mieści się w Dzielnicy Bielany na osiedlu Wawrzyszew w jednym budynku z Zespołem Szkół nr 49, jednak ma swoją autonomię.

    Przedszkole czynne jest w godz. 7,00 - 17,30

  Naszym atutem jest położenie ogrodu przedszkolnego w bardzo bliskim sąsiedztwie stawów Brustmana co stwarza specyficzny mikroklimat, z dala od zgiełku ulic i budynków.

  Jesteśmy placówką 5-cio oddziałową z czego 3- oddziały są zróżnicowane wiekowo.

  Wszystkie pomieszczenia przedszkolne znajdują się na parterze.

  Stawiamy na szeroką współpracę z rodzicami. Rodzice uczestniczą w realizacji wielu projektów.

  Koncepcja działania naszej placówki oparta jest na idei wychowania do wartości, koncepcji etycznego  zarządzania oraz  wspólnie wypracowanych zasadach:

- podmiotowym traktowaniu dziecka i wszystkich partnerów edukacyjnych

- indywidualizacji (zarówno w procesie opiekuńczym, wychowawczym, jak też

  dydaktycznym)

- partnerskich relacjach NAUCZYCIEL-DZIECKO - RODZIC

- stosowanie działań wychowawczo- dydaktycznych służących rozwojowi

  twórczej i otwartej postawy wobec wiedzy, kultury i rzeczywistości

 
  W naszym  przedszkolu dziecko ma  możliwość rozwoju  wśród kochających  Go osób   -  które ,  rozumnie  i z  miłością wymagają -  które  dostrzegają , że każde dziecko  jest  niepowtarzalną   indywidualnością.